[HOME] ham.org.tw 00597297
Taiwan's special / Temporary Callsign Information
Back Call :
Calloperate periodQSL Via directQTHOther InfoWebUpdate By
BD9AC BD9AC     BD9AC
BM01R BV5AF     BV2DD
BM02R BV5AF     BV2DD
BM03R BV5AF   2003 Rotary BV2DD
BM04R BV5AF     BV2DD
BM05R BV5AF     BV2DD
BM06R BV5AF     BV2DD
BM08R BV5AF     BV2DD
BM09R BV5AF     BV2DD
BM0ART BV5DS Box 12, Lukang Changhua, Taiwan   BV2DD
BM0BV1997BV4YB     BV2DD
BM0JP BV4QC     BV2DD
BM0MM BV2HF     BV2DD
BM0QRP BV3FG     BV2DD
BM0RC BV4PL   ROAR BV2DD
BM0S BV4PM     BV2DD
BM0TDC BV5EV BOX 1625, Tainan, Taiwan   BV2DD
BM0YL1997BV5AG Box 950, Taichung, Taiwan   BV2DD
BM100 BM2JCC     BV2DD
BM10R BV5AF     BV2DD
BM13JIDX BM2JCC     BV2DD
BM14R2014.03.21~03.23BURO  TaiChung City  BV2DD
BN01A BV2AP   Yamsat BV2DD
BN0A JH3DPB     BV2DD
BN0ART BV7WB Box 2288, Kaohsiung,Taiwan.   BV2DD
BN0CKU BM6ERA   PACE衛星 BV2DD
BN0F BU2AA     BV2DD
BN0JW BV5AF     BV2DD
BN0N BX4AQ     BV2DD
BN0N2014.01.01~03.30BX4AQ  TaiChung City  BV2DD
BN0NT BV2OL     BV2DD
BN0NTS BV2OL     BV2DD
BN0OX BV4FH     BV2DD
BN0SPO BV2AP     BV2DD
BN0T BV2OL     BV2DD
BN0W2001/03/23~26BV2KI P.O.Box 84-609,Taipei,TaiwanP'eng_Hu IslandCQ WPX 2001, BV9/AS-103/ZIP-880 Web BV2DD
BN0X BV4YB     BV2DD
BN0X BV4FH     BV2DD
BN100 BM2JCC     BV2DD
BN2009SDT BM2JCC     BV2DD
BO0BSC   13/F, 20, CHU-LUN STREET, TAIPEI 104, TAIWAN   BV2DD
BO0CRA C.R.A. P. O. BOX 117-254 Taipei, Taiwan   BV2DD
BO0D BX2AE     BV2DD
BO0D2014.08.09~10.19BURO     BV2DD
BO0K2004/10/29~11/01BV4YB BOX 163, Feng Yuan City, TAIWANKinMen IslandBO2/AS-102/ZIP-893 BV2DD
BO0K1994/02/02~05, 1997/07/24~31, 1998/07/25~27, 2007/07/26~30BV2KI View Log P.O.Box 84-609,Taipei,TaiwanKinMen IslandBO2/AS-102/ZIP-893 Web BV2DD
BO0KS1996/07/25~29BV2KI P.O.Box 84-609,Taipei,TaiwanKinMen Island  Web BV2DD
BO0M1994/07/21~31, 1999/07/24~31, 2008/07/25~28BV2KI View Log P.O.Box 84-609,Taipei,TaiwanMa-Tsu Island , AS-113IOTA Contest Web BV2DD
BO0M2012/07/29~31ART QSL Service View Log P.O.Box 73-326, Taipei, Taiwan.MaTsu IslandIOTA Island Expedition Web BV2DD
BO0MK BV2KI P.O.Box 84-609,Taipei,Taiwan   BV2DD
123456
 
EMail Link EMail Link Member EMail List EMail List EMail Link Member EMail List